Borging FoamShield

Borging, het zekerstellen dat er veilig en verantwoord wordt gewerkt, is een essentieel onderdeel van de methode.

Om als bedrijf te kunnen werken met de FoamShield methode is een licentieovereenkomst noodzakelijk.

Het bedrijf moet voldoen aan de door FoamShield gestelde eisen, waaronder medewerking aan steekproefsgewijze controles en metingen door of namens FoamShield.

Iedere medewerker die met de FoamShield methode werkt dient voor iedere afzonderlijke asbestbron waaraan hij of zij tewerk wordt gesteld een opleiding te hebben gevolgd en daarvoor te zijn gecertificeerd.

Tijdens saneringswerken worden in de eerste weken dagelijks controlemetingen uitgevoerd. Als na verloop van tijd blijkt dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd kan de controle frequentie worden aangepast.

Er worden toezichthouders ingezet en audits uitgevoerd.

FoamShield maakt gebruik van portable camerasystemen waarmee werkzaamheden live kunnen worden gevolgd. Beelden kunnen live vanuit een meldkamer worden gevolgd, opgeslagen beelden kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de werkzaamheden te beoordelen.

Het sanctiebeleid dat deel uitmaakt van de licentieovereenkomst voorziet in de mogelijkheid om deze borging aan de saneerder op te leggen.

Gebrek aan capaciteit bij de arbeidsinspectie is er mogelijk de oorzaak van dat inspecties slechts incidenteel plaatsvinden. Met ingebouwde borging zorgt de FoamShield methode ervoor dat er meer grip komt op de werkzaamheden, alle werken worden gecontroleerd.

De borging in de FoamShield methode stelt veiligheid van werknemers, gebruikers, omwonenden en het milieu voorop.

 

FoamShield is zonder meer de meest vooruitstrevende asbest partner in Nederland.

veiliger

schoner

duurzamer

voordeliger

FoamShield

Gildenweg 2
8304BC Emmeloord

+31 681 454 665
+31 624 888 129
Info@foamshield.eu