Waarom FoamShield?

De techniek van FoamShield is ontwikkeld om bij het proces van asbestsanering maximale veiligheid te creëren door vezelemissie te reduceren tot vrijwel NUL.

Als gevolg hiervan kan een saneringsproces gerealiseerd worden waarbij ruimschoots onder de door de wetgever vastgestelde risicogrenswaarden gesaneerd kan worden.

De vezelemissie grenswaarde die voor de FoamShield methode wordt gehanteerd ligt overigens op slechts 10% van de normale grenswaarde, 90% lager!  Metingen bij FoamShield saneringen mogen maximaal 200 vezels per m3 opleveren, terwijl de grenswaarde op 2.000 vezels ligt.

Een resultaat dat bij traditioneel saneren niet of nauwelijks mogelijk is omdat de asbesthoudende bronnen bij onbehandeld wegnemen dan vrijwel onvermijdelijk vezelemissie veroorzaken, vaak tussen de 10.000 en 1.000.000 vezels.

In de meeste Europese landen wordt overigens een grenswaarde van 10.000 vezels per m3 als veilig beschouwd.

Kosten besparend 

Voor sanering met de FoamShield methode in Risicoklasse 1 is op- en afbouw van containments niet nodig. Tijdwinst, minder arbeidsuren en geen folie, tape en andere materialen nodig en dus ook minder afval.

Er hoeft geen de-contaminatie unit te worden geplaatst, onderdrukmachines zijn niet nodig.

De tijdrovende, (dure) eindmeting die in geval van een sanering die traditioneel in risicoklasse 2A zou vallen, vervalt.    Dat levert een grote tijdwinst door het wegvallen van de meettijd en het wachten op de uitslag van het laboratorium.

Het tijdsverschil bedraagt al gauw 4 uur per containment!

Tel daarbij op dat medewerkers geen verplichte werkonderbreking hoeven te nemen, omdat ze geen adembescherming hoeven te dragen en efficiënter kunnen werken zonder hinder van pak en masker.

Daarmee is FoamShield niet alleen veiliger, maar in de meeste gevallen ook een stuk voordeliger. De besparing op uw asbestsanering kan oplopen tot meer dan 50%!

FoamShield is zonder meer de meest vooruitstrevende asbest partner in Nederland.

veiliger

schoner

duurzamer

voordeliger

FoamShield

Gildenweg 2
8304BC Emmeloord

+31 681 454 665
+31 624 888 129
Info@foamshield.eu