FoamShield, de asbestsanering methode

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel.

Aan de basis van de FoamShield methode liggen moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden en losse vezels onschadelijk maken door ze in te kapselen.

Voorafgaand aan saneringswerkzaamheden wordt met behulp van schuim en/of nevel eventuele vezelemissie voorkomen.

Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen en worden bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken toegepast.

Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. 

Borging van kwaliteit en zorgvuldigheid is een belangrijk onderdeel van de methode

Kijk bij borging voor een voorbeeld hoe dit wordt georganiseerd.

Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

De FoamShield methode maakt asbestsanering veiliger, milieuvriendelijker en in veel gevallen aanzienlijk goedkoper.

FoamShield is zonder meer de meest vooruitstrevende asbest partner in Nederland.

veiliger

schoner

duurzamer

voordeliger

FoamShield

Gildenweg 2
8304BC Emmeloord

+31 681 454 665
+31 624 888 129
Info@foamshield.eu